Busregelement

Algemeen

Iedereen die deelneemt aan een door de club ism supportersclub georganiseerde busreis accepteert hiermee automatisch het door de directie en bestuur supportersclub vastgestelde busreglement.

 1. Het busreglement geldt voor alle busreizen naar uitwedstrijden van PEC Zwolle. De busreizen worden mede georganiseerd door de supportersclub PEC Zwolle. Elke andere vorm van een georganiseerde bus kan enkel in overleg met PEC Zwolle, en valt onder de verantwoordelijkheid van PEC Zwolle.
 2. Door het aanschaffen van een plaatsbewijs van de door PEC Zwolle en de supportersclub PEC Zwolle, georganiseerde busreizen, gaat men akkoord met dit vastgestelde busreglement.
 3. Iedere supporter kan conform de richtlijnen van de KNVB worden gefouilleerd door stewards dan wel gevraagd worden een tas te openen op verboden zaken zoals alcoholische drank, vuurwerk, (slag)wapens etc. Bovendien vindt door de reisleiding controle plaats op een geldig busbewijs en (seizoen)clubcard cq uitkaart of identiteit, op zowel de heen als terugreis. De (seizoen)clubcard cq uitkaart en/of ABC kaart is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden bij uitwedstrijden.
 4. Het is niet toegestaan te roken in de bus. Bij een uitwedstrijd bestaat er de mogelijkheid dat er stop(s) worden ingelast voor de rokers. In de bussen is een geopende wc aanwezig daarbij bestaat de mogelijkheid tot een extra stop voor een plaspauze voor de vrouwelijke supporters. Vooraf wordt dit kenbaar gemaakt. Onvoorziene omstandigheden (files, politie opvolging) kunnen locatie en aantal stops doen wijzigen.
 5. Supporters dienen op de terugreis in dezelfde bus te gaan zitten als op de heenreis.
 6. Bij het te laat arriveren bij de vertrek- of aankomstpunten van de bussen, zowel op de heen- als de terugreis zal geen restitutie van betaalde reiskosten plaatsvinden. Raadpleeg voor wijzigingen altijd de PEC Zwolle website of de website van de supportersclub PEC Zwolle.
 7. Supporters met een lokaal of landelijk stadionverbod of onder invloed van drugs, alcoholische drank of andere stimulerende middelen zullen worden geweigerd.
 8. Op de heen- en terugreis worden in principe altijd blikjes bier verkocht via en georganiseerd door de supportersvereniging bij een akkoord van de lokale autoriteiten van de te spelen gemeente. Dit wordt altijd vooraf besproken in het vooroverleg en vooraf kenbaar gemaakt aan bestuur supportersclub en via de website. Bij wedstrijden met categorie B of C geldt op de heenreis maximum van 2 blikjes bier per persoon, bij wedstrijden categorie A geldt deze restrictie niet. Dit wordt voor vertrek van de bus kenbaar gemaakt. Als deze regeling van kracht is geldt de verkoop alleen voor personen vanaf 18 jaar of ouder. Bij de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles zal er geen drankverkoop in de bus plaatsvinden.
 9. Het is verboden om:
  - elke vorm van alcoholische drank zelf mee te nemen in de bus. Ingenomen drank kunt u bij thuiskomst terug krijgen.
  - Drugs of verdovende middelen te gebruiken
  - Luiken of ramen in de bus te openen;
  - Op de zittingen te gaan staan en/of op de leuningen te gaan zitten of staan en de voeten op de bank te leggen;
  - Afval en voorwerpen uit de bus of op de vloer van de bus te gooien. In de bus zijn hiervoor afvalzakken aanwezig
  - Tijdens de tussenstops een tankstation of ander gebouw te bezoeken. Dit geldt niet voor dames/jeugd tot 14 jaar en voor heren uitsluitend na overleg en toestemming van de reisleiding.
  - Blikjes en/of flesjes in welke vorm dan ook buiten de bus mee te nemen bij aankomst van het stadion.
 10. De supporters worden geacht zich te gedragen volgens de normaal geldende waarden en normen en dienen te allen tijden de aanwijzingen van de buschauffeur(s), bestuursleden, politie, stewards en/of ingehuurd beveiligingspersoneel op te volgen.
 11. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de door u aangerichte schades aan de bus en/of personen en/of goederen. Indien noodzakelijk is PEC Zwolle of de supportersclub PEC Zwolle gerechtigd aangifte te doen en de benodigde gegevens te verstrekken aan betrokkenen en/of Politie en Justitie.
 12. PEC Zwolle en/of de supportersclub PEC Zwolle kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele diefstallen, vermissingen, misdragingen en schades tijdens busreizen.
 13. Supporters die zich niet houden aan het busreglement worden in de toekomst voor alle andere uitwedstrijden uitgesloten. Eventuele verdere of andere sancties zijn ter beoordeling van directie van PEC Zwolle en/of bestuur van de supportersclub PEC Zwolle Sancties kunnen inhouden: een waarschuwing, een tijdelijke schorsing of uiteindelijk een landelijk stadionverbod conform de richtlijnen van de KNVB.
 14. Bij diefstallen, bedreigingen, vernielingen of vechtpartijen wordt door de reisleiding de politie ingeschakeld en zal de busreis zonder deze persoon/personen worden voortgezet. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de financiƫle en andere consequenties die dat voor hen mee brengt. (Reiskosten, niet benutte entreekaarten, e.a.)
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie van PEC Zwolle en/of bestuur van de supportersclub PEC Zwolle voor eventuele bindende voorwaarden.