Inschrijven Kids-/Juniorclub

Kidsclubleden en juniorleden

Kidsclubleden en juniorleden vallen onder de jeugdleden.

Voor 1 jeugdlid betaalt u € 10,00.

Voor 2 jeugdleden betaalt u € 17,50.

Daarna betaalt u voor elk volgend jeugdlid + € 2,50.

Dit geldt alleen voor kinderen tot 16 jaar die op hetzelfde adres wonen. Hiernaast is het mogelijk om als ouders samen met uw kinderen een lidmaatschap te hebben.

Bijvoorbeeld: een vader, moeder en 3 jeugdleden betalen € 17,50 + 3 x € 2,50 = € 25,00.

Let erop!!

Dat u bij het overmaken van de contributie, het juiste bedrag, uw naam en als u die heeft uw lidmaatschapsnummer vermeldt!

Voor nieuwe leden geldt; als u de contributie overmaakt, graag een e-mail sturen naar lidworden@scpeczwolle.nl met de volgende gegevens: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum.

Wilt u een gezinslidmaatschap, dan ook graag de voornaam, achternaam en geboortedatum van gezinslid 2, eventueel 3 en de jeugdleden (kidsclub/juniorclub) doorgeven.