Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07/09/2015

Verantwoording

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Supportersclub PEC Zwolle niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Supportersclub PEC Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site. De Supportersclub PEC Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de site problemen veroorzaakt voor uw computer. De Supportersclub PEC Zwolle kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Copyright en overige rechten van intellectueel eigendom.

Alle materialen die gebruikt zijn voor het tot stand komen van deze site zijn daarmee ook eigendom van de Supportersclub PEC Zwolle, of zijn met toestemming verkregen van derden. Het is daarom NIET toegestaan deze materialen te gebruiken of te veranderen voor publieke doeleinden zonder schriftelijk toestemming te hebben gevraagd door een e-mail te sturen naar [email protected].

Linken en verwijzingen

Linken en verwijzen naar de pagina’s van de Supportersclub PEC Zwolle op internet mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. De webmaster stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld door een e-mail te sturen naar [email protected].