Copyright

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05/11/2015.

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden. Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

Particulier gebruik!

Indien je een particuliere website (niet commercieel!) hebt, dien je van te voren een e-mail te sturen naar [email protected] waarin wordt vermeld: Welke foto(‘s) je wilt gebruiken en waar (directe url van de website) op welke pagina (url van de webpagina). Als de website geschikt is voor gebruik van de foto(‘s), zal je een bericht terug ontvangen met daarin toestemming voor gebruik. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan.

Commercieel gebruik!

Mocht u de foto’s geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.). Dan dient u de fotograaf eerst schriftelijk op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het is mogelijk om afgedrukte Foto opgestuurd te krijgen in verschillende formaten.