Vrijwilliger worden

De supportersclub PEC Zwolle is een vereniging die haar werk doet met alleen maar vrijwilligers. Mensen die de club een warm hart toedragen en daar hun vrije tijd aan besteden. Mocht je ook vrijwilliger worden van de supportersclub, dan kun je,  je aanmelden bij de secretaris van de club. Stuur een mail naar [email protected]

Supportersclub PEC Zwolle hanteert wel een aannamebeleid voor al haar vrijwilligers.

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.

Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd mee kunnen doen met alle aangeboden activiteiten in een veilig klimaat en bij de begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek
  • controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger eerder vrijwilliger is geweest) 
  • het aanvragen van 'n VOG (verklaring omtrent gedrag) dat herhalen we elke 3-5 jaar
  • de beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de Supportersclub.
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels
  • optie, de beoogde vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te laten tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB.

Het is nadrukkelijk de bedoelding door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze supportersclub te ambiëren.