Maatschappelijk

De supportersclub PEC Zwolle wil ook op maatschappelijk gebied een bijdrage leveren. Op kleine schaal steunen wij initiatieven om mensen, een mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen.  Het betreft hier specifiek twee doelgroepen, namelijk: jongeren van 13 – 16 jaar en mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie over deze twee projecten kunt u vinden in Young United en Frion.