Huisregelement

Huisreglement supporterscafe PEC Zwolle

Onderstaand reglement bevat huisregels van het supporterscafé PEC Zwolle. U bent verplicht om u aan deze regels te houden. Bij overtreding van een huisregel kan zonder aanzien des persoon de toegang worden ontzegd en/of de politie worden ingeschakeld. In het geval van een incident zal de Supportersclub PEC Zwolle hiervan melding doen bij de BVO en de politie. De reglementen kunnen te allen tijde worden aangepast en gewijzigd en gelden in opdracht van de Supportersclub PEC Zwolle.

Toegang

Er wordt alleen toegang verleend op vertoon van uw persoonlijke lidmaatschapskaart van de Supportersclub PEC Zwolle. Toegang tot het supporterscafé kan zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Op last van de brandweer is er een maximum aantal bezoekers. Vol = Vol

Legitimatie

Gasten dienen te allen tijde een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Gedrag & instructies

Bij dronkenschap en/of onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd. Aanwijzingen van de gastheren en/of het deurbeleid dienen strikt te worden opgevolgd.

Drugs

Het gebruik en/of handel in soft- en harddrugs is ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd, en eventueel, de politie ingeschakeld. U dient er rekening mee te houden dat, indien u wordt betrapt, zonder pardon voor onbepaalde tijd de toegang tot het supporterscafé aan u wordt ontzegd.

Drankgebruik

Alcoholgebruik is niet toegestaan voor personen onder de 18 jaar, tevens is het niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te laten kopen door personen onder de 18 jaar. Mocht dit worden geconstateerd is de eventuele boete die zal worden opgelegd voor de overtreder en bij minderjarigen is deze boete voor de ouders.

Roken

Roken is niet toegestaan in welke vorm ook. Het gebruik van rookwaar, analoog en elektronisch is niet toegestaan.

Wapens

Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van schiet-, slag- of steekwapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd, en eventueel, de politie ingeschakeld. U dient er rekening mee te houden dat, indien u wordt betrapt, zonder pardon voor onbepaalde tijd de toegang tot het supporterscafé aan u wordt ontzegd.

Schade en vernielingen

De Supportersclub PEC Zwolle is niet verantwoordelijk voor vermissing of beschadiging van uw eigendommen in het supporterscafé. Gasten zullen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade, die zij mogelijk in het supporterscafé aanrichten.

Het meenemen van eigen drank of etenswaren is niet toegestaan.